خرید اشتراک ویژه پیکس دانلود

شرایط خرید و استفاده از اشتراک ها

در صورت عدم دانلود سهمیه اشتراک روزانه ، سهمیه آن روز باطل شده و به روز بعد منتقل نمیشود

زمان روزانه دانلود شما از لحظه خرید شروع شده و هر ۲۴ ساعت صفر میشود به عنوان مثال خرید امروز ساعت ۱۴:۰۰ بوده ، دانلود روزانه هرروز ساعت ۱۴:۰۰ صفر میشود

در خرید اشتراک دقت کنید ، در صورت خرید چند اشتراک ، اشتراک آخر شما ثبت میشود

در صورت عدم تطابق فایل ها (عدم تطابق اطلاعات فایل با فایل دانلودی – عدم تشابه عکس نمونه فایل با فایل دانلودی و.. ) فقط تا ۲۴ ساعت بعد از خرید اشتراک امکان عودت وجه وجود دارد

شما مجاز به انتشار یا اشتراک طرح های پیکس دانلود نیستید.فقط مجاز به چاپ و استفاده شخصی طرح ها می باشید

برای مشاهده اشتراک فعال خود ، زمان شروع ، اتمام و جزئیات در مورد اشتراک به انتهای همین صفحه یا صفحه وضعیت اشتراک مراجعه کنید

برای مشاهده زمان اتمام امروز طرح شما و تعداد دانلود باقیمانده به انتهای همین صفحه یا صفحه وضعیت اشتراک مراجعه کنید